VELKOMmEN TIL sOTRA ØYGARDEN TURLAG

Fellesturar avlyst inntil vidare.
Foto: Heidi Reisegg Endal

Sotra Øygarden Turlag er eit lokallag under Bergen og Hordaland Turlag. Lokallaget vårt vart stifta den12. februar 2020 etter samanslåinga av Sund Turlag, Fjell Turlag og Sotra-Øygarden Turlag.

Me arbeider for å flest mogeleg ut på tur og vil tilby turar og aktivitetar i Øygarden kommune. Vil du vere med som frivillig? Meld din interesse til sotraoygarden.turlag@dnt.no.

KOMANDE TURAR OG AKTIVITETAR