ÅRSMØTE 2020 Sotra Øygarden Turlag

Arrangement

Dato
10. mars kl. 18:00 - 20:00
Passer spesielt for
Voksne, Ungdom, Seniorer
Turtyper
Arrangement, Medlemsmøte, Sotraøygardenturlag, Årsmøte
Arrangør
Sotra Øygarden Turlag
Turområde
Nordhordland (se kart)
Dette arrangementet er over!

Alle som er medlem i DNT og busett i Øygarden kommune er velkomne til årsmøte til Sotra Øygarden Turlag. Pga Covid-19 er det obligatorisk med påmelding. Me har leigd stor kinosal på Odeon Kino Sotra så avstandskravet vert ivaretatt.

Dagsorden:

  1. Opning og val av møteleiar

  2. Handsaming av innkomne sakar

  3. Årsmelding 2020

  4. Rekneskap 2020 og budsjett 2021

  5. Inspirasjonsfilm "Kystpass 2021"

  6. Foredrag "Gutta går tur over Hardangervidda for Sotra Øygarden Turlag"  

  7. Utdeling av diplom 7-fjellstur 2020

  8. Val i henhold til vedtekter

  9. Avslutning

Få med deg foredraget med "Gutta går tur over Hardangervidda for Sotra Øygarden Turlag". Me viser også ein heilt ny film om Kystpasset 2021. Denne vil garantert gje inspirasjon til å gå Kystpassturar i år også. Gjekk du 7-fjellsturen Haganes-Spjeld i September? Diplom med ny utsjånad blir delt ut på årsmøtet.

Merk at siste frist for innlevering av forslag frå medlem er onsdag 3. mars. Send forslag på mail til: sotraoygarden.turlag.leder@dnt.no

 

Årsmelding og vedlegg er tilgjengeleg under "nyheter" her på heimesida vår.

 

ÅRSMØTE 2020 Sotra Øygarden Turlag

Alle som er medlem i DNT og busett i Øygarden kommune er velkomne til årsmøte til Sotra Øygarden Turlag. Pga Covid-19 er det obligatorisk med påmelding. Me har leigd stor ...

Kontaktinformasjon: