Her er våre nye nærturleiarar.

Første gruppe som vart utdanna saman med kurshaldar Wenche Strømme.
Første gruppe som vart utdanna saman med kurshaldar Wenche Strømme. Foto: Heidi Reisegg Endal

Sotra Øygarden Turlag ser fram til å starte opp med aktivitet igjen etter sommarferien. Me har fått utdanna 12 nærturleiarar no i juni. Dette gjev oss større rom for å arrangere nærturar til hausten.

Andre gruppe som vart utdanna saman med kurhaldar Wenche Strømme.
Andre gruppe som vart utdanna saman med kurhaldar Wenche Strømme. Foto: Heidi Reisegg Endal

I løpet av ein månad har me fått 12 nærturleiarar i Sotra Øygarden Turlag. Wenche Strømme frå Bergen og Hordland Turlag har vore kurshaldar. Wenche er ekspert på å formidle gleda av å gå tur og være turleiar. Det var god stemning på begge kursa.

Nærturleiarkurs er eit firetimars kurs som vert holdt utandørs. Ein lærer seg dei viktigaste prinsippa innan turleiing og vert kjend med bruk av kart og kompass. Ved bestått nærturleiarutdanning kan ein leie turar på sti i nærområdet der ein er godt kjend.

Orientering på kartet før turen startar.
Orientering på kartet før turen startar. Foto: Heidi Reisegg Endal
Lang rekke med nærturleiarar i fine raude vestar.
Lang rekke med nærturleiarar i fine raude vestar. Foto: Heidi Reisegg Endal

Gjennomgang av kart og kompasslære er ein del av nærturleiarkurset. Ein lærer å sette kompasskursen og om faktorar som kan føre til feil kompasskurs. Kartet vert studert ned i kvar minste detalj for å lære korleis ein kan planlegge turen på førehand. Er det ein lett tur, eller skal ein gå i krevjande terreng med mykje stigning? Er det mykje myr og vatn? Kartlesing krev trening, men er svært nyttig å kunne meistre både før og under turen.

Her lærer deltakarane å sette kompasskursen.
Her lærer deltakarane å sette kompasskursen. Foto: Heidi Reisegg Endal

I tillegg til basiskunnskap om kart og kompass lærer ein mellom anna korleis ein kan finne ut tidsbruk på turen. Her går alle langs eit 15 meter langt tau for å finne ut kva skrittlengde man har. Det vert fort tydeleg at det er stor forskjel på skrittlengda blant deltakarane. Dette er viktig å hugse på når ein går på tur i større grupper.

Ved hjelp av eit tau kan ein finne ut kva skrittlengde ein har.
Ved hjelp av eit tau kan ein finne ut kva skrittlengde ein har. Foto: Heidi Reisegg Endal
Kursdeltakarane kosar seg i sola med bålkaffe og grilla pølser.
Kursdeltakarane kosar seg i sola med bålkaffe og grilla pølser. Foto: Heidi Reisegg Endal

Å gå på turleiarkurs er sosialt og kjekt! Ein vert kjend med fleire som deler same lidenskap for tur saman med andre. Er dette noko for deg? Ta kontakt med oss på sotraoygarden.turlag@dnt.no.

Wenche Strømme er flink til å formidle turglede og er eit godt førebilete i turleiarutdanninga.
Wenche Strømme er flink til å formidle turglede og er eit godt førebilete i turleiarutdanninga. Foto: Heidi Reisegg Endal

Tusen takk til Wenche Strømme som har stilt opp som kurshaldar heilt her ute i Øygarden kommune!

Klikk her for å skrive tekst.