barnas turlag

Leiar for Barnas Turlag Øygarden er Heidi Reisegg Endal. Ta gjerne kontakt med henne dersom du ynskjer å være med på aktivitetar for barn.

Kontakt Barnas Turlag Øygarden  på barnas.turlag.fjell@gmail.com, Facebooksida eller på mobil: 918 55 562.

Det er gratis å være med på våre aktivitetar dersom ikkje anna er annonsert!