DUGNADSGRUPPA

Dugnadsgruppa er ein viktig ressurs for alle som bruker turstiar i Øygarden kommune. Gruppa rydder og merker stiane våre og har eit stort sosialt fokus.

Leiar i dugnasgruppa er Reidar Vorland. Har du lyst til å være med i Dugnadsgruppa til Sotra Øygarden Turlag kan du kontakte oss på e-post sotraoygarden.turlag@dnt.no,  eller leiar Reidar Vorland, tlf 48028702.