søndagsgruppa

Søndagsgruppa er eit tilbod til alle som ynskjer å bli med oss på tur. Det er gratis å delta om ikkje anna er annonsert. Følg med på turprogrammet vårt for å få sjå komande turar.

Leiar for søndagsgruppa er Einar Espeskog.

For meir informasjon, ta kontakt på epost: sotraoygarden.turlag@dnt.no

Søndagsgruppa på tur til Bølgekraftverket.
Søndagsgruppa på tur til Bølgekraftverket. Foto: Vidar Andersen