seniorgruppa

Foto: Runa Schreuder Kjelstrup

Seniorgruppa er delt inn i Tirsdagsgruppa og Onsdagsgruppa.

Det er gratis å vere med på våre arrangement dersom ikkje anna er annonsert!

Målgruppa for turane er seniorar som ynskjer å kome i fysisk aktivitet og bli en del av eit sosialt turmiljø. Andre som har høve til å gå tur på dagtid er også velkomne. Det er høg sosial faktor på turane.

Sjå turprogram lenger nede på sida.

For meir informasjon, send epost til: sotraoygarden.turlag@dnt.no

KOMANDE TURAR I SENIORGRUPPA: