våre turgrupper

Me tilbyr turar og arrangement for folk i alle aldrar.

Seniorgruppa har faste turar kvar tysdag og onsdag føremiddag. Det vert også arrangert overnattingsturar og sosiale samlingar før jul og før sommarferien. 

Barnas Turlag arrangerer mellom anna Kom Deg Ut-dagen to gongar i året.

Turboklubben er ei undergruppe under Barnas Turlag der born i alderen 5-10 år møtast annakvar onsdag ettermiddag for å bli med på kjekke uteaktivitetar.

Fellesturar passar for alle som har lyst til å bli med oss på tur.

HER ER VÅRE TURGRUPPER: