Dugnad på stien til Gardafjellet

Her var det ganske blautt før kloppene kom på plass.
Her var det ganske blautt før kloppene kom på plass.

Ein fin gjeng frå dugnadsgruppa hadde dugnad på stien på veg til Gardafjellet i juni. No kan ein gå tørrskodd over blaute parti etter at det vart bygd fleire flotte klopper.

Mykje godt arbeid er utført for å gjere turstiane betre for spreke folk som tek naturen i bruk.

Å være med på dugnad er sosialt og kjekt. I tillegg gjev det større turglede for dei som kjem etterpå og som får glede av å gå på kloppene.

Ynskjer du å delta på dugnad? Ta kontakt her.

Ein fornøgd dugnadsarbeidar. Atle Nordvik.
Ein fornøgd dugnadsarbeidar. Atle Nordvik.
Kloppene snart ferdige og klare til bruk.
Kloppene snart ferdige og klare til bruk.
Kloppene strekker seg langt innover stien. Her ser me flott presisjonsarbeid.
Kloppene strekker seg langt innover stien. Her ser me flott presisjonsarbeid.