På glattisen med onsdagsgruppa.

Seniortur Fjell - Storavatnet - Morland - Gardafjellet - Fjell

I dag var det 17 personer som møtte opp på Fjell. Alle var utstyrt med brodder av ymse slag, så vi la trøstig i vei på glattisen ca' kl 1040.

Vi fulgte Kyrkjestien mot Morland. På veien var vi nedom restene etter kverna som var byget over Kvernelva i 1822. Ved veikrysset, som noen kaller "Sinsenkrysset", tok vi av fra stien og gikk mot Storavatnet. Vi gikk langs vestsiden av vannet og kom ut på bilveien til Morland. Klokka var da blitt ca' 1300, så det var på tide med en liten matpause.

Etter pausen ble det noen hundre meter på vei. Vi gikk så ut i terrenget vest for Morland. Etter et par hundre meter mot Revurdsvatnet, bøyde vi av sørover. Vi gikk øst for Tjørnasteinsvatnet og til Gardafjellet. Derfra gikk vi ned mot Kvernavatnet, inn på Kyrkjestien og fulgte denne tilbake til Fjell. Vi var "i mål" kl 1510. 

Turen var estimert til ca' 8 km og 4,5 timer. Tilbakemeldinger fra turdeltagere, med GPS, tyder på at den var noe lenger, men tidsestimatet stemte på en prikk.

Været var bra under turen - kun de siste metrene med nedbør. Trass i rolig tempo på turen, var 4 - 5 små fall ikke til å unngå på holkeføret. Dette ble tatt med godt humør.

Flott gruppe å ha med på tur - takk for turen!


Langs Liavatnet.
Langs Liavatnet.
Mye is i terrenget.
Mye is i terrenget.
Oppstilling på trygg grunn.
Oppstilling på trygg grunn.
Fra matpausen 1.
Fra matpausen 1.
Fra matpausen 2.
Fra matpausen 2.
"Klatring" opp mot Gardafjellet.
"Klatring" opp mot Gardafjellet.
På denne turen må vi hilse på trollet.
På denne turen må vi hilse på trollet.
Samlet gruppe før innspurten.
Samlet gruppe før innspurten.

Skrevet av Håkon Fjell 20. januar 2021